Strona główna

Witamy na stronie internetowej projektu From school to work:  indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-zawodowych młodych Polaków (FS2W). Jest to projekt badawczy zrealizowany przez pracowników Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w latach 2013-2016.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu grantowego Maestro 3, umowa nr UMO-2012/06/A/HS6/00323