Kontakt

1. Zespół badawczy projektu FS2W:

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

+48 (22) 826 71 81
projektfs2w@ifispan.waw.pl
http://www.ifispan.waw.pl

2. Kontakt z podwykonawcą, odpowiedzialnym za bezpośrednie przeprowadzenie wywiadów z uczestnikami:

cbos

Zespół Realizacji Badań CBOS , ul. Świętojerska 5/7 ,  00-236 Warszawa

tel.  +(48) 22 86 00 450, mail: a.bellos@cbos.pl oraz m.czernielewski@cbos.pl

www.cbos.pl