Podstawowe informacje o badaniu

Nazwa badania: From school to work:  indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-zawodowych młodych Polaków
Finansowanie:  Konkurs Maestro 3, decyzja nr DEC-2012/06/A/HS6/00323 z dnia.08. 02.2013

Kierownik projektu: prof. dr hab. Henryk Domański
Podmiot: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Okres trwania projektu: 22 marca 2013 – 21 września 2016 r.