Zespół realizujący projekt

Kierownik projektu: prof. dr hab. Henryk Domański

Wykonawcy projektu:

  • dr hab. Michał Federowicz
  • dr Zbigniew Karpiński (od listopada 2015)
  • dr Artur Pokropek
  • dr Dariusz Przybysz
  • dr Michał Sitek
  • Tomasz Żółtak  (do października 2015)
  • Marek Smulczyk (do marca 2016)

Podwykonawca, odpowiedzialny za bezpośrednie przeprowadzenie wywiadów z uczestnikami:

cbos

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Zespół Realizacji Badań CBOS

  • kierownik Zespołu: Artemis Bellos
  • specjalista ds realizacji badań: Maciej Czernielewski
  • ogólnopolska sieć koordynatorów i ankieterów CBOS

Współpraca merytoryczna w zakresie pomiaru zmiennych dotyczących migracji osób uczestniczących w badaniu:

dr Joanna Nestorowicz, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego

OBM_UW_LOGO